PRACTICAL SHOOTING TRAINING ( NO IPSC RULES )
NA KURSU SE PUCA SE ISTI BROJ METAKA KAO ŠTO JE PREDVIĐENO U PROGRAMU „TACTICAL“ A PO BEZBEDNOSNIM PRAVILIMA PRAKTIČNOG STRELJAŠTVA (BEZ STRIKTNIH IPSC PRAVILA ZA ODREĐENU TAKMIČARSKU KATEGORIJU)

NAMENJEN ZA OSOBE KOJE ŽELE DA OVLADAJU RUTINSKI BEZBEDNIM RUKOVANJEM ORUŽJEM ALI NEMAJU INTERESOVANJA ZA „TAKTIKU“ NITI ŽELE DA SE TAKMIČE I UČE IPSC PRAVILA (INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION-RULES)

HANDGUN

-Basic I (1 days) – 250 eur

-Basic II (2 days) – 650 eur

-Advance (2 days) – 650 eur

 

RIFLE

-Basic I (1 days) – 250 eur

-Basic II (2 days) – 650 eur

-Advance (2 days) – 650 eur

 

SHOTGUN

-Basic I (1 days) – 250 eur

-Basic II (2 days) – 650 eur

-Advance (2 days) – 650 eur

3 GUN (Handgun, Rifle, Shotgun)

-Basic (6 days) – 1850 eur

-Advance (6 days) – 1850 eur

 

INDIVIDUAL PERSONAL TRAINING

 

HANDGUN-Contact us

RIFLE-Contact us

SHOTGUN-Contact us