2 GUN-HANDGUN, SHOTGUN-BASIC
Kome je namenjen kurs: Kurs je namenjen osobama koje žele amaterski, rekreativno ili profesionalno da se bave praktičnim streljaštvom (IPSC-international practical shooting confederation), aktivnim pripadnicima policije, vojske, službi bezbednosti, privatnih službi obezbeđenja, civilnom sektoru. Jedan je od osnovnih kurseva za dalje napredovanje i usavršavanje bezbednog rukovanja oružjem.

Tema kursa: POGLEDAJ HANDGUN-BASIC+SHOTGUN-BASIC

 

Potrebno prethodno znanje: Nisu potrebna prethodna znanja ni kursevi

Metoda obuke: SFTG

 Potrebna oprema: Sve obezbeđuje SFTG (oružje, holster, municija, zaštita za oči i uši, štitnici za kolena i laktove)

Oružje: Glock 17, CZ 75 SP-01, CZ 75 TS, opciono CZ 75 SP-01 SHADOW, Benelli super nova, Benelli M2, Benelli M3, Benelli M4, Winchester 1300, taurus

Municija: 9mm-600 komada, Cal. 12-400 komada (Birdshot-trap 350, buckshot 25, slug 25)  

Trajanje kursa: 4 dana

Maksimalan broj polaznika: 8

Cena: 1250 evra

U cenu uračunato: Oružje, municija, kompletna oprema ( holster, opasač, zaštita za oči, uši, kolena i laktove), sertifikat za učesnike, na poklon reklamna majica i kapa. Takođe je uračunat smeštaj i hrana ( tri obroka ) za vreme trajanja kursa , transport od aerodroma do hotela, od hotela do strelišta i nazad do aerodroma.

Način plaćanja: 100% avansno plaćanje, odmah po prijavi za kurs, minimum 30 dana pre početka obuke.

NAPOMENA: Polaznici kursa donose svoju obuću i odeću

2 GUN-HANDGUN, SHOTGUN-ADVANCE
Kome je namenjen kurs: Kurs je namenjen osobama koje žele amaterski, rekreativno ili profesionalno da se bave praktičnim streljaštvom (IPSC-international practical shooting confederation), aktivnim pripadnicima policije, vojske, službi bezbednosti, privatnih službi obezbeđenja, civilnom sektoru. Spada u jedan od naprednih kurseva gde polaznik po završetku može samostalno dalje da radi, usavršava svoje znanje te tako stiče rutinu i napreduje, uzme aktivno učešće na takmičenjima ili podigne nivo borbene spremnosti u bezbednom rukovanju oružjem.

Tema kursa: POGLEDAJ HANDGUN-ADVANCE+SHOTGUN-ADVANCE

Potrebno prethodno znanje: Potrebno prethodno završen kurs HANDGUN-BASIC i SHOTGUN BASIC

Metoda obuke: SFTG

 Potrebna oprema: Sve obezbeđuje SFTG (oružje, holster, municija, zaštita za oči i uši, štitnici za kolena i laktove)

Oružje: Glock 17, CZ 75 SP-01, CZ 75 TS, opciono CZ 75 SP-01 SHADOW, Benelli super nova, Benelli M2, Benelli M3, Benelli M4, Winchester 1300, taurus

Municija: 9mm-1200 komada, Cal. 12-800 komada (Birdshot-trap 700, buckshot 50, slug 50) 

Trajanje kursa: 6 dana

Maksimalan broj polaznika: 8

Cena: 1950 evra

U cenu uračunato: Oružje, municija, kompletna oprema ( holster, opasač, zaštita za oči, uši, kolena i laktove), sertifikat za učesnike, na poklon reklamna majica i kapa. Takođe je uračunat smeštaj i hrana ( tri obroka ) za vreme trajanja kursa , transport od aerodroma do hotela, od hotela do strelišta i nazad do aerodroma.

Način plaćanja: 100% avansno plaćanje, odmah po prijavi za kurs, minimum 30 dana pre početka obuke.

NAPOMENA: Polaznici kursa donose svoju obuću i odeću

2 GUN-HANDGUN, SHOTGUN-MASTER
Kome je namenjen kurs: Kurs je namenjen osobama koje žele amaterski, rekreativno ili profesionalno da se bave praktičnim streljaštvom (IPSC-international practical shooting confederation), aktivnim pripadnicima policije, vojske, službi bezbednosti, privatnih službi obezbeđenja, civilnom sektoru. Spada u jedan od najnaprednijih kurseva gde polaznik po završetku moze da uzme aktivno učešće na takmicenjima ili podigne na najviši nivo ličnu borbenu spremnosti i bezbedno rukovanje oružjem.

Tema kursa: POGLEDAJ HANDGUN-MASTER i SHOTGUN-MASTER

Potrebno prethodno znanje: Potrebno prethodno završen kurs HANDGUN-ADVANCE i SHOTGUN-ADVANCE

Metoda obuke: SFTG

Potrebna oprema: Sve obezbeđuje SFTG (oružje, holster, municija, zaštita za oči i uši, štitnici za kolena i laktove)

Oružje: Glock 17, CZ 75 SP-01, CZ 75 TS, opciono CZ 75 SP-01 SHADOW, Benelli super nova, Benelli M2, Benelli M3, Benelli M4, Winchester 1300, taurus

Municija: 9mm-2500 komada, Cal. 12-1500 komada (Birdshot-trap 1400, buckshot 50, slug 50)

Trajanje kursa: 10 dana

Maksimalan broj polaznika: 8

Cena: 3500 evra

U cenu uračunato: Oružje, municija, kompletna oprema ( holster, opasač, zaštita za oči, uši, kolena i laktove), sertifikat za učesnike, na poklon reklamna majica i kapa. Takođe je uračunat smeštaj i hrana ( tri obroka ) za vreme trajanja kursa , transport od aerodroma do hotela, od hotela do strelišta i nazad do aerodroma.

Način plaćanja: 100% avansno plaćanje, odmah po prijavi za kurs, minimum 30 dana pre početka obuke.

NAPOMENA: Polaznici kursa donose svoju obuću i odeću