3 GUN-HANDGUN,RIFLE,SHOTGUN-BASIC
Kome je namenjen kurs: Kurs je namenjen osobama koje žele amaterski, rekreativno ili profesionalno da se bave praktičnim streljaštvom (IPSC-international practical shooting confederation), aktivnim pripadnicima policije, vojske, službi bezbednosti, privatnih službi obezbeđenja, civilnom sektoru. Jedan je od osnovnih kurseva za dalje napredovanje i usavršavanje bezbednog rukovanja oružjem.

Tema kursa: POGLEDAJ HANDGUN-BASIC+RIFLE-BASIC+SHOTGUN-BASIC

 

Potrebno prethodno znanje: Nisu potrebna prethodna znanja ni kursevi

Metoda obuke: SFTG

Potrebna oprema: Sve obezbeđuje SFTG (oružje, holster, municija, zaštita za oči i uši, štitnici za kolena i laktove)

Oružje: Glock 17, CZ 75 SP-01, CZ 75 TS, opciono CZ 75 SP-01 SHADOW , AK 47, M4/AR-15, Benelli super nova, Benelli M2, Benelli M3, Benelli M4, Winchester 1300, taurus

Municija: 9mm-600 7,62×39, 5,56×45-400 komada, Cal. 12-400 komada (Birdshot-trap 350, buckshot 25, slug 25)

Trajanje kursa: 6 dana

Maksimalan broj polaznika: 8

Cena: 1850 evra

U cenu uračunato: Oružje, municija, kompletna oprema ( holster, opasač, zaštita za oči, uši, kolena i laktove), sertifikat za učesnike, na poklon reklamna majica i kapa. Takođe je uračunat smeštaj i hrana ( tri obroka ) za vreme trajanja kursa , transport od aerodroma do hotela, od hotela do strelišta i nazad do aerodroma.

Način plaćanja: 100% avansno plaćanje, odmah po prijavi za kurs, minimum 30 dana pre početka obuke.

NAPOMENA: Polaznici kursa donose svoju obuću i odeću

3 GUN-HANDGUN,RIFLE,SHOTGUN-ADVANCE
Kome je namenjen kurs: Kurs je namenjen osobama koje žele amaterski, rekreativno ili profesionalno da se bave praktičnim streljaštvom (IPSC-international practical shooting confederation), aktivnim pripadnicima policije, vojske, službi bezbednosti, privatnih službi obezbeđenja, civilnom sektoru. Spada u jedan od naprednih kurseva gde polaznik po završetku može samostalno dalje da radi, usavršava svoje znanje te tako stiče rutinu i napreduje, uzme aktivno učešće u takmičenjima ili podigne nivo borbene spremnosti u bezbednom rukovanju oružjem.

Tema kursa: POGLEDAJ HANDGUN-ADVANCE+RIFLE-ADVANCE+SHOTGUN-ADVANCE

 

Potrebno prethodno znanje: : Potrebno prethodno završen kurs HANDGUN-BASIC, RIFLE-BASIC i SHOTGUN-BASIC

Metoda obuke: SFTG

Potrebna oprema: Sve obezbeđuje SFTG (oružje, holster, municija, zaštita za oči i uši, štitnici za kolena i laktove)

Oružje: Glock 17, CZ 75 SP-01, CZ 75 TS, opciono CZ 75 SP-01 SHADOW , AK 47, M4/AR-15, Benelli super nova, Benelli M2, Benelli M3, Benelli M4, Winchester 1300, taurus

Municija: 9mm-1200 7,62×39, 5,56×45-800 komada, Cal. 12-800 komada (Birdshot-trap 700, buckshot 50, slug 50)

Trajanje kursa: 9 dana

Maksimalan broj polaznika: 8

Cena: 2900 evra

U cenu uračunato: Oružje, municija, kompletna oprema ( holster, opasač, zaštita za oči, uši, kolena i laktove), sertifikat za učesnike, na poklon reklamna majica i kapa. Takođe je uračunat smeštaj i hrana ( tri obroka ) za vreme trajanja kursa , transport od aerodroma do hotela, od hotela do strelišta i nazad do aerodroma.

Način plaćanja: 100% avansno plaćanje, odmah po prijavi za kurs, minimum 30 dana pre početka obuke.

NAPOMENA: Polaznici kursa donose svoju obuću i odeću

3 GUN-HANDGUN,RIFLE,SHOTGUN-MASTER
Kome je namenjen kurs: Kurs je namenjen osobama koje žele amaterski, rekreativno ili profesionalno da se bave praktičnim streljaštvom (IPSC-international practical shooting confederation), aktivnim pripadnicima policije, vojske, službi bezbednosti, privatnih službi obezbeđenja, civilnom sektoru. Spada u jedan od najnaprednijih kurseva gde polaznik po završetku moze da uzme aktivno učešće u takmicenjima ili podigne na najviši nivo ličnu borbenu spremnosti u bezbednom rukovanju oružjem.

Tema kursa: POGLEDAJ HANDGUN-MASTER, RIFLE-MASTER i SHOTGUN-MASTER

Potrebno prethodno znanje: Potrebno prethodno završen kurs HANDGUN-ADVANCE, RIFLE-ADVANCE i SHOTGUN-ADVANCE

Metoda obuke: SFTG

 Potrebna oprema: Sve obezbeđuje SFTG (oružje, holster, municija, zaštita za oči i uši, štitnici za kolena i laktove)

Oružje: Glock 17, CZ 75 SP-01, CZ 75 TS, opciono CZ 75 SP-01 SHADOW , AK 47, M4/AR-15, Benelli super nova, Benelli M2, Benelli M3, Benelli M4, Winchester 1300

Municija: 9mm-2500 7,62×39, 5,56×45-1500 komada, Cal. 12-1500 komada (Birdshot-trap 1400, buckshot 50, slug 50)

Trajanje kursa: 15 dana

Maksimalan broj polaznika: 8

Cena: 5300 evra

U cenu uračunato: Oružje, municija, kompletna oprema ( holster, opasač, zaštita za oči, uši, kolena i laktove), sertifikat za učesnike, na poklon reklamna majica i kapa. Takođe je uračunat smeštaj i hrana ( tri obroka ) za vreme trajanja kursa , transport od aerodroma do hotela, od hotela do strelišta i nazad do aerodroma.

Način plaćanja: 100% avansno plaćanje, odmah po prijavi za kurs, minimum 30 dana pre početka obuke.

NAPOMENA: Polaznici kursa donose svoju obuću i odeću