HANDGUN-BASIC
Kome je namenjen kurs: Kurs je namenjen osobama koje žele amaterski, rekreativno ili profesionalno da se bave praktičnim streljastvom (IPSC-international practical shooting confederation), aktivnim pripadnicima policije, vojske, službi bezbednosti, privatnih službi obezbeđenja, civilnom sektoru. Jedan je od osnovnih kurseva za dalje napredovanje i usavršavanje bezbednog rukovanja oružjem.

Tema kursa:

-Šta je sve potrebno od opreme

-Bezbednosna pravila i procedure

-Tehničke karakteristike

-Mete i bodovanja (minor i Major)

-Municija

-Podešavanje nišana

-Osnove pucanja

-Nišanjenje i povlačenje obarača

-Stavovi za gađanje

-Uglovi bezbednosti

-Brza promena magacina

-Taktička promena magacina

-Zastoji na oružju, njihovo detektovanje i otklanjanje

-Precizno pucanje

-Double tap

-Alternativna pozicija za pucanje

-Pucanje u pokretu

-Pucanje jednom rukom (jača i slabija)

-Rasklapanje, čišćenje i održavanje oružja, sklapanje

Potrebno prethodno znanje: Nisu potrebna prethodna znanja ni kursevi

Metoda obuke: SFTG

 Potrebna oprema: Sve obezbeđuje SFTG (oružje, holster, municija, zaštita za oči i uši, štitnici za kolena i laktove)

Oružje: Glock 17, CZ 75 SP-01, CZ 75 TS, opciono CZ 75 SP-01 SHADOW

Municija: 9mm-600 komada

Trajanje kursa: 2 dana

Maksimalan broj polaznika: 8

Cena: 650 evra

U cenu uračunato: Oružje, municija, kompletna oprema ( holster, opasač, zaštita za oči, uši, kolena i laktove), sertifikat za učesnike, na poklon reklamna majica i kapa. Takođe je uračunat smeštaj i hrana ( tri obroka ) za vreme trajanja kursa , transport od aerodroma do hotela, od hotela do strelišta i nazad do aerodroma.

Način plaćanja: 100% avansno plaćanje, odmah po prijavi za kurs, minimum 30 dana pre početka obuke.

NAPOMENA: Polaznici kursa donose svoju obuću i odeću

HANDGUN-ADVANCE
Kome je namenjen kurs: Kurs je namenjen osobama koje žele amaterski, rekreativno ili profesionalno da se bave praktičnim streljaštvom (IPSC-international practical shooting confederation), aktivnim pripadnicima policije, vojske, službi bezbednosti, privatnih službi obezbeđenja, civilnom sektoru. Spada u jedan od naprednih kurseva gde polaznik po završetku može samostalno dalje da radi, usavršava svoje znanje te tako stiče rutinu i napreduje, uzme aktivno učešće u takmičenjima ili podigne nivo borbene spremnosti u bezbednom rukovanju oružjem.

Tema kursa:

-Šta je sve potrebno od opreme-detaljno

-Bezbednosna pravila i procedure

-Brza promena magacina u svim pravcima kretanja

-Precizno pucanje

-Double tap-napredni nivo

-Pucanje u pokretu-svi pravci

-Pucanje meta u prolazu i pokretu

-Uvod u situaciono pucanje

-Taktika

-Situaciono pucanje

-Rasklapanje, čišćenje i održavanje oružja, sklapanje

Potrebno prethodno znanje: Potreban prethodno završen HANDGUN-BASIC ili ekvivalentan kod druge kompanije

Metoda obuke: SFTG

 Potrebna oprema: Sve obezbeđuje SFTG (oružje, holster, municija, zaštita za oči i uši, štitnici za kolena i laktove)

Oružje: Glock 17, CZ 75 SP-01, CZ 75 TS, opciono CZ 75 SP-01 SHADOW

Municija: 9mm-1200 komada

Trajanje kursa: 3 dana

Maksimalan broj polaznika: 8

Cena: 1000 evra

U cenu uračunato: Oružje, municija, kompletna oprema ( holster, opasač, zaštita za oči, uši, kolena i laktove), sertifikat za učesnike, na poklon reklamna majica i kapa. Takođe je uračunat smeštaj i hrana ( tri obroka ) za vreme trajanja kursa , transport od aerodroma do hotela, od hotela do strelišta i nazad do aerodroma.

Način plaćanja: 100% avansno plaćanje, odmah po prijavi za kurs, minimum 30 dana pre početka obuke.

NAPOMENA: Polaznici kursa donose svoju obuću i odeću

HANDGUN-MASTER
Kome je namenjen kurs: Kurs je namenjen osobama koje žele amaterski, rekreativno ili profesionalno da se bave praktičnim streljaštvom (IPSC-international practical shooting confederation), aktivnim pripadnicima policije, vojske, službi bezbednosti, privatnih službi obezbeđenja, civilnom sektoru. Spada u jedan od najnaprednijih kurseva gde polaznik po završetku može da uzme aktivno učešće u takmičenjima ili podigne na najviši nivo ličnu borbenu spremnosti u bezbednom rukovanju oružjem.

Tema kursa:

-Precizno pucanje

-Taktika

-Situaciono pucanje

 

Potrebno prethodno znanje: Potreban prethodno završen HANDGUN-ADVANCE ili ekvivalentan kod druge kompanije

Metoda obuke: SFTG

Potrebna oprema: Sve obezbeđuje SFTG (oružje,holster, municija, zaštita za oči i uši, štitnici za kolena i laktove)

Oružje: Glock 17, CZ 75 SP-01, CZ 75 TS, opciono CZ 75 SP-01 SHADOW

Municija: 9mm-2500 komada

Trajanje kursa: 5 dana

Maksimalan broj polaznika: 8

Cena: 1800 evra

U cenu uračunato: Oružje, municija, kompletna oprema ( holster, opasač, zaštita za oči, uši, kolena i laktove), sertifikat za učesnike, na poklon reklamna majica i kapa. Takođe je uračunat smeštaj i hrana ( tri obroka ) za vreme trajanja kursa , transport od aerodroma do hotela, od hotela do strelišta i nazad do aerodroma.

Način plaćanja: 100% avansno plaćanje, odmah po prijavi za kurs, minimum 30 dana pre početka obuke.

NAPOMENA: Polaznici kursa donose svoju obuću i odeću