PRACTICAL SHOOTING INSTRUCTOR –BASIC
Kome je namenjen kurs: Kurs je namenjen osobama koje žele profesionalno da se bave praktičnim streljaštvom, rade kao profesionalni instruktori, aktivnim pripadnicima policije, vojske, službi bezbednosti, specijalnih jedinica, privatnih službi obezbeđenja, civilnom sektoru. Jedan je od kurseva za napredovanje i usavršavanje rukovanja oružjem, dinamičnim i praktičnim pucanjem stiče se velika rutina i viši nivo obučenosti učesnika kursa. Po završetku kursa stiče se veliko znanje kako teorijsko tako i praktično o različitim vrstama oružja, njihovoj upotrebi, pucanju, taktici, te polaznik po završetku kursa postaje profesionalac koji može dalje da radi kako na svom usavršavanju tako i na prenošenju svojih znanja drugima.

Potrebno prethodno znanje: Potreban prethodno završen SFTG HANDGUN-MASTER+RIFLE-MASTER+SHOTGUN-MASTER kurs ili ekvivalentan kod druge kompanije

Metoda obuke: SFTG

Potrebna oprema: Sve obezbeđuje SFTG (oružje, municija, zaštita za oči i uši, štitnici za kolena i laktove)

Oružje: Glock 17, CZ 75 SP-01, CZ 75 TS, opciono CZ 75 SP-01 SHADOW , AK 47, M4/AR 15, benelli super nova, Benelli M2, Benelli M3, M4, saiga 12

Municija: 9mm-3000 komada, 7,62×39 ili 5,56×45-1200 komada, cal.12-600komada(trap 500, slug 50, buckshot 50)

Trajanje kursa: 10 dana (5 dana Handgun+3 dana rifle+2 dana shotgun)

Maksimalan broj polaznika: 4

Cena: 5100 evra

U cenu uračunato: Oružje, municija, kompletna oprema ( holster, opasač, zaštita za oči, uši, kolena i laktove), sertifikat za učesnike, na poklon reklamna majica i kapa. Takođe je uračunat smeštaj i hrana ( tri obroka ) za vreme trajanja kursa , transport od aerodroma do hotela, od hotela do strelišta i nazad do aerodroma.

Način plaćanja: 100% avansno plaćanje, odmah po prijavi za kurs, minimum 30 dana pre početka obuke.

NAPOMENA: Polaznici kursa donose svoju obuću i odeću

PRACTICAL SHOOTING INSTRUCTOR –ADVANCE
Kome je namenjen kurs: Kurs je namenjen osobama koje žele profesionalno da se bave praktičnim streljaštvom, rade kao profesionalni instruktori, aktivnim pripadnicima policije, vojske, službi bezbednosti, specijalnih jedinica, privatnih službi obezbeđenja, civilnom sektoru. Jedan je od najnaprednijih kurseva u bezbednom rukovanju oružjem, dinamičnim i praktičnim pucanjem stice se velika rutina i najviši nivo obučenosti učesnika kursa. Po završetku kursa stiče se veliko znanje kako teorijsko tako i praktično o različitim vrstama oružja, njihovoj upotrebi, pucanju, taktici, te polaznik po završetku kursa postaje profesionalac koji može da radi na prenošenju svojih znanja drugima.  te je u potpunosti osbosobljen da radi kao profesionalni TACTICAL/PRACTICAL FIREARMS/SHOOTING INSTRUKTOR.

Potrebno prethodno znanje: Potreban prethodno završen SFTG PRACTICAL SHOOTING INSTRUCTOR-BASIC kurs ili ekvivalentan kod druge kompanije

Metoda obuke: SFTG

 Potrebna oprema: Sve obezbeđuje SFTG (oružje, municija, zaštita za oči i uši, štitnici za kolena i laktove)

Oružje: Glock 17, CZ 75 SP-01, CZ 75 TS, opciono CZ 75 SP-01 SHADOW , AK 47, M4/AR 15, benelli super nova, Benelli M2, Benelli M3, M4, taurus, saiga 12

Municija: 9mm-4800 komada, 7,62×39 ili 5,56×45-1200 komada, cal.12-1000komada(trap 900, slug 50, buckshot 50)

Trajanje kursa: 15 dana (8 dana Handgun+4 dana rifle+3 dana shotgun)

Maksimalan broj polaznika: 4

Cena: 7800 evra

U cenu uračunato: Oružje, municija, kompletna oprema ( holster, opasač, zaštita za oči, uši, kolena i laktove), sertifikat za učesnike, na poklon reklamna majica i kapa. Takođe je uračunat smeštaj i hrana ( tri obroka ) za vreme trajanja kursa , transport od aerodroma do hotela, od hotela do strelišta i nazad do aerodroma.

Način plaćanja: 100% avansno plaćanje, odmah po prijavi za kurs, minimum 30 dana pre početka obuke.

NAPOMENA: Polaznici kursa donose svoju obuću i odeću

PRACTICAL SHOOTING INSTRUCTOR –MASTER
Kome je namenjen kurs: Kurs je namenjen osobama koje žele profesionalno da se bave praktičnim streljaštvom, rade kao profesionalni instruktori, aktivnim pripadnicima specijalnih jedinica, policije, vojske, službi bezbednosti, privatnih službi obezbeđenja, civilnom sektoru. Najnapredniji je od svih instruktorskih kurseva iz ponude SFTG kurseva. Po završetku kursa stiče se ekspertsko znanje kako teorijsko tako i praktično o različitim vrstama oružja, tehnikama i taktikama, te polaznik po završetku kursa postaje profesionalac koji moze da prenosi svoja znanja drugima,  te je u potpunosti osbosobljen da radi kao profesionalni TACTICAL/PRACTICAL FIREARMS/SHOOTING INSTRUKTOR ili kao pripadnik specijalnih jedinica.

Potrebno prethodno znanje: Potreban prethodno završen SFTG PRACTICAL SHOOTING INSTRUCTOR-ADVANCE kurs ili ekvivalentan kod druge kompanije

Metoda obuke: SFTG

 Potrebna oprema: Sve obezbeđuje SFTG (oružje, municija, zaštita za oči i uši, štitnici za kolena i laktove)

Oružje: Glock 17, CZ 75 SP-01, CZ 75 TS, opciono CZ 75 SP-01 SHADOW , AK 47, M4/AR 15, benelli super nova, Benelli M2, Benelli M3, M4, taurus, saiga 12

Municija: 9mm-8000 komada, 7,62×39 ili 5,56×45-2400 komada, cal.12-2000komada(trap 1800, slug 100, buckshot 100)

Trajanje kursa: 30 dana (16 dana Handgun+8 dana rifle+6 dana shotgun)

Maksimalan broj polaznika: 4

Cena: 14600 evra

U cenu uračunato: Oružje, municija, kompletna oprema ( holster, opasač, zaštita za oči, uši, kolena i laktove), sertifikat za učesnike, na poklon reklamna majica i kapa. Takođe je uračunat smeštaj i hrana ( tri obroka ) za vreme trajanja kursa , transport od aerodroma do hotela, od hotela do strelišta i nazad do aerodroma.

Način plaćanja: 100% avansno plaćanje, odmah po prijavi za kurs, minimum 30 dana pre početka obuke.

NAPOMENA: Polaznici kursa donose svoju obuću i odeću