RIFLE-BASIC
Kome je namenjen kurs: Kurs je namenjen osobama koje žele amaterski, rekreativno ili profesionalno da se bave praktičnim streljaštvom (IPSC-international practical shooting confederation), aktivnim pripadnicima policije, vojske, službi bezbednosti, privatnih službi obezbeđenja, civilnom sektoru. Jedan je od osnovnih kurseva za dalje napredovanje i usavršavanje bezbednog rukovanja oružjem.

Tema kursa:

-Šta je sve potrebno od opreme

-Bezbednosna pravila i procedure

-Tehničke karakteristike

-Osnove balistike

-Mete i bodovanja (minor i Major)

-Municija

-Podešavanje nišana (mehanički i optički)

-Osnove pucanja

-Nišanjenje i povlačenje obarača

-Stavovi za gađanje

-Uglovi bezbednosti

-Brza promena magacina

-Taktička promena magacina

-Zastoji na oružju, njihovo detektovanje i otklanjanje

-Precizno pucanje

-Double tap

-Alternativna pozicija za pucanje

-Pucanje u pokretu

-Pucanje iz slabijeg ramena

-Rasklapanje, čišćenje i održavanje oružja, sklapanje

Potrebno prethodno znanje: Nisu potrebna prethodna znanja ni kursevi

Metoda obuke: SFTG

Potrebna oprema: Sve obezbeđuje SFTG (oružje ,holster, municija, zaštita za oči i uši, štitnici za kolena i laktove)

Oružje: AK 47, M4/AR-15

Municija: 7,62×39, 223 rem/5,56×45-400 komada

Trajanje kursa: 2 dana

Maksimalan broj polaznika: 8

Cena: 650 evra

U cenu uračunato: Oružje, municija, kompletna oprema ( holster, opasač, zaštita za oči, uši, kolena i laktove), sertifikat za učesnike, na poklon reklamna majica i kapa. Takođe je uračunat smeštaj i hrana ( tri obroka ) za vreme trajanja kursa , transport od aerodroma do hotela, od hotela do strelišta i nazad do aerodroma.

Način plaćanja: 100% avansno plaćanje, odmah po prijavi za kurs, minimum 30 dana pre početka obuke.

NAPOMENA: Polaznici kursa donose svoju obuću i odeću

RIFLE-ADVANCE
Kome je namenjen kurs: Kurs je namenjen osobama koje žele amaterski, rekreativno ili profesionalno da se bave praktičnim streljaštvom (IPSC-international practical shooting confederation), aktivnim pripadnicima policije, vojske, službi bezbednosti, privatnih službi obezbeđenja, civilnom sektoru. Spada u jedan od naprednih kurseva gde polaznik po završetku može samostalno dalje da radi i napreduje, usavršava svoje znanje te tako stiče veću rutinu, uzme aktivno učešće u takmičenjima ili podigne nivo borbene spremnosti u bezbednom rukovanju oružjem.

Tema kursa:

-Šta je sve potrebno od opreme-detaljno

-Bezbednosna pravila i procedure

-Precizno pucanje

-Double tap-napredni nivo

-Pucanje u pokretu-svi pravci

-Pucanje meta u prolazu i pokretu

-Taktika

-Situaciono pucanje

-Rasklapanje, čišćenje i održavanje oružja, sklapanje

Potrebno prethodno znanje: Potreban prethodno završen RIFLE-BASIC ili ekvivalentan kod druge kompanije

Metoda obuke: SFTG

Potrebna oprema: Sve obezbeđuje SFTG( oružje ,holster, municija, zaštita za oči i uši, štitnici za kolena i laktove)

Oružje: AK 47, M4/AR-15

Municija: 7,62×39, 223 rem/5,56×45-800 komada

Trajanje kursa: 3 dana

Maksimalan broj polaznika: 8

Cena: 1000 evra

U cenu uračunato: Oružje, municija, kompletna oprema ( holster, opasač, zaštita za oči, uši, kolena i laktove), sertifikat za učesnike, na poklon reklamna majica i kapa. Takođe je uračunat smeštaj i hrana ( tri obroka ) za vreme trajanja kursa , transport od aerodroma do hotela, od hotela do strelišta i nazad do aerodroma.

Način plaćanja: 100% avansno plaćanje, odmah po prijavi za kurs, minimum 30 dana pre početka obuke.

NAPOMENA: Polaznici kursa donose svoju obuću i odeću

RIFLE-MASTER
Kome je namenjen kurs: Kurs je namenjen osobama koje žele amaterski, rekreativno ili profesionalno da se bave praktičnim streljaštvom (IPSC-international practical shooting confederation), aktivnim pripadnicima policije, vojske, službi bezbednosti, privatnih službi obezbeđenja, civilnom sektoru. Spada u jedan od najnaprednijih kurseva gde polaznik po završetku može da uzme aktivno učešće u takmičenjima ili podigne na najviši nivo ličnu obučenost u rukovanju oružjem.

Tema kursa:

-Precizno pucanje

-Taktika

-Situaciono pucanje

 

Potrebno prethodno znanje: Potreban prethodno završen RIFLE-ADVANCE ili ekvivalentan kod druge kompanije

Metoda obuke: SFTG

Potrebna oprema: Sve obezbeđuje SFTG ( oružje ,holster, municija, zaštita za oči i uši, štitnici za kolena i laktove)

Oružje: AK 47, M4/AR-15

Municija: 7,62×39, 223 rem/5,56×45-1500 komada

Trajanje kursa: 5 dana

Maksimalan broj polaznika: 8

Cena: 1800 evra

U cenu uračunato: Oružje, municija, kompletna oprema ( holster, opasač, zaštita za oči, uši, kolena i laktove), sertifikat za učesnike, na poklon reklamna majica i kapa. Takođe je uračunat smeštaj i hrana ( tri obroka ) za vreme trajanja kursa , transport od aerodroma do hotela, od hotela do strelišta i nazad do aerodroma.

Način plaćanja: 100% avansno plaćanje, odmah po prijavi za kurs, minimum 30 dana pre početka obuke.

NAPOMENA: Polaznici kursa donose svoju obuću i odeću