COMBINED FIREARMS
Kome je namenjen kurs: Kurs je namenjen „Private military contractor“-ima, aktivnim ili bivšim pripadnicima policije, vojske, službi bezbednosti, privatnih službi obezbeđenja, civilnom sektoru. Jedan je od osnovnih kurseva za dalje napredovanje i usavršavanje.

Tema kursa:

-Šta je sve potrebno od opreme

-Bezbednosna pravila i procedure

-Tehničke karakteristike oružja

-Stavovi za gađanje

-Promena magacina

-Taktička promena magacina

-Zastoji na oružju, njihovo detektovanje i brzo otklanjanje

-Precizno pucanje

-Double tap pucanje

-Alternativna pozicija za pucanje

-Pucanje uz upotrebu zaklona i barikade

-Pucanje meta u pokretu

-Taktičko rešavanje zadatih situacija

-Pucanje jednom rukom-(jača i slabija)

-Pucanje iz jačeg i slabijeg ramena

-Rasklapanje oružja, čišćenje i održavanje, sklapanje oružja

Potrebno prethodno znanje: Nisu potrebna prethodna znanja ni kursevi

Metoda obuke: SFTG

Potrebna oprema: Sve obezbeđuje SFTG (oružje, municija, opasač, holster, zaštita za oči i uši, štitnici za kolena i laktove)

Oružje: Glock 17, Glock 19, AK47, AR15/M4

Municija: 9mm-200 komada, 7,62×39-100 komada, 5,56×45-100 komada

Trajanje kursa: 3 dana

Maksimalan broj polaznika: 8

Cena: 820 evra (Data cena je za individualni kurs, rad sa pojedincem, za organizovane grupe više od 4-oro ljudi odobravamo popust)

U cenu uračunato: Oružje, municija, kompletna oprema (holster, opasač, zaštita za oči, uši, kolena i laktove), sertifikat za ucesnike, reklamna majica i kapa. Takođe je uračunat smeštaj i hrana (tri obroka) za vreme trajanja kursa, transport od aerodroma do hotela, od hotela do strelišta i nazad. Polaznik kursa samo kupuje povratnu avionsku kartu a svi ostali troškovi su uračunati u cenu.

Način plaćanja: 100% avansno plaćanje, odmah po prijavi za kurs, minimum 30 dana pre početka obuke.

Napomena: Polaznik donosi svoju obuću.