SNIPER COURSE-BASIC
Kome je namenjen kurs: Kurs je namenjen aktivnim ili bivšim pripadnicima policije, vojske, službi bezbednosti, privatnih službi obezbeđenja, civilnom sektoru. Jedan je od osnovnih kurseva za dalje napredovanje i usavršavanje.

Tema kursa:

-Šta je sve potrebno od opreme

-Tehničke karakteristike

-Bezbednosna pravila i procedure

-Vrste, tipovi i kalibri snajperske municije

-Osnove balistike

-Upotreba daljinomera i skidanje repera

-Osnove pucanja

-Stavovi za gađanje

-Zastoji na oružju i njihovo otklanjanje

-Precizno pucanje

-Taktičko prepunjavanje oružja

-Alternativna pozicija za pucanje

-Pucanje uz upotrebu zaklona i barikada

-Pucanje meta u pokretu

-Osnove kamufliranja

-Snajperski par

-Rasklapanje, čišćenje i održavanje oružja, sklapanje oružja

Potrebno prethodno znanje: Nisu potrebna prethodna znanja ni kursevi

Metoda obuke: SFTG

Potrebna oprema: Sve obezbeđuje SFTG (opasače, oružje , municija, zaštita za oči i uši, štitnici za kolena i laktove)

Oružje: AR 15, zastava M76, Remington 700 police,

Municija: 5,56×45, 7,9×57, 308win

Trajanje kursa: 2 dana

Maksimalan broj polaznika: 8

Cena: 1500 evra

U cenu uračunato: Oružje, municija, kompletna oprema (holster, opasač, zaštita za oči, uši, kolena i laktove), sertifikat za učesnike, reklamna majica i kapa. Takođe je uračunat smeštaj i hrana (tri obroka) za vreme trajanja kursa , transport od aerodroma do hotela, od hotela do strelišta i nazad. Polaznik kursa samo kupuje povratnu avionsku kartu a svi ostali troškovi su uračunati u cenu.

Način plaćanja: 100% avansno plaćanje, odmah po prijavi za kurs, minimum 30 dana pre početka obuke.

Napomena: Polaznik donosi svoju obuću.

SNIPER COURSE-ADVANCE
Kome je namenjen kurs: Kurs je namenje aktivnim ili bivšim pripadnicima policije, vojske, službi bezbednosti, specijalnih jedinica, privatnih službi obezbeđenja, civilnom sektoru. Jedan je od najnaprednijih SNAJPERSKIH kurseva, polaznik kursa stiče ekspertsko znanje o snajperskom naoružanju , pucanju, taktici, prikrivanju, kamufliranju, osnove preživljavanja u prirodi, te je polaznik po završetku kursa u potpunosti osbosobljen da radi kao profesionalac.

Tema kursa:

-Bezbednosna pravila i procedure

-Sta je sve potrebno od opreme-detaljno

-Vrste, tipovi i kalibri snajperske municije,

-Balističke karakteristike projektila

-Upotreba daljinometra

-Precizno pucanja

-Stavovi za gađanje (sa i bez oslonca)

-Taktičko prepunjavanje oružja

-Rezervno oružje

-Alternativna pozicija za pucanje

-Pucanje uz upotrebu zaklona

-Pucanje meta u pokretu

-Kamuflaza i prikrivanje

-Taktičko i operativno rešavanje zadataka

-Snajperski par (Osmatrač i pucač, dva strelca)

-Pucanje iz vozila

-Pucanje u vozilo (kroz staklo-kosi hitac)

-Rasklapanje, čišćenje i održavanje oružja, sklapanje oružja

Potrebno prethodno znanje: Potreban prethodno završen kurs SFTG SNIPER-BASIC ili ekvivalentan kod druge kompanije

Metoda obuke: SFTG

Potrebna oprema: Sve obezbeđuje SFTG (oružje , municija, zaštita za oči i uši, daljinometri, dvogledi, kamuflaže, štitnici za kolena i laktove)

Oružje: AR 15, Zastava M76, Remington 700 police, 12,7x99mm

Municija: 5,56×45, 7,62×54, 7,9×57, 308win, 12,7×99

Trajanje kursa: 2 dana

Maksimalan broj polaznika: 6

Cena: 3000 evra

U cenu uračunato: Oružje, municija, kompletna oprema( holster, opasač, zaštita za oči, uši, kolena i laktove) ,sertifikat za učesnike, reklamna majica i kapa. Takođe je uračunat smeštaj i hrana (tri obroka) za vreme trajanja kursa , transport od aerodroma do hotela, od hotela do strelišta i nazad. Polaznik kursa samo kupuje povratnu avionsku kartu a svi ostali troškovi su uračunati u cenu.

Način plaćanja: 100% avansno plaćanje, odmah po prijavi za kurs, minimum 30 dana pre početka obuke.

Napomena: Polaznik donosi svoju obuću.