TACTICAL FIREARMS INSTRUCTOR-PISTOL
Kome je namenjen kurs: Kurs je namenjen „Private military contractor“-ima, aktivnim ili bivšim pripadnicima policije, vojske, specijalnih jedinica, službi bezbednosti, privatnih službi obezbeđenja, civilnom sektoru. Po završetku kursa polaznik postaje profesionalac koji može dalje da radi kako na svom usavršavanju tako i na prenošenju svojih znanja drugima, te stiče prvi nivo instruktorskog zvanja. 

Potrebno prethodno znanje: Potreban prethodno završen SFTG TACTICAL PISTOL kurs ili ekvivalentan kod druge kompanije

Metoda obuke: SFTG

Potrebna oprema: Sve obezbeđuje SFTG (Opasače, oružje, municija, zaštita za oči i uši, štitnici za kolena i laktove)

Oružje: Glock 17, Glock 19, CZ 75

Municija: 9mm-3500 komada

Trajanje kursa: 10 dana

Maksimalan broj polaznika: 4

Cena: 4300 evra

U cenu uračunato: Oružje, municija, kompletna oprema (holster, opasač, zaštita za oči, uši, kolena i laktove) ,sertifikat za učesnike, reklamna majica i kapa. Takođe je uračunat smeštaj i hrana (tri obroka) za vreme trajanja kursa , transport od aerodroma do hotela, od hotela do strelišta i nazad. Polaznik kursa samo kupuje povratnu avionsku kartu a svi ostali troškovi su uračunati u cenu.

Način plaćanja: 100% avansno plaćanje, odmah po prijavi za kurs, minimum 30 dana pre početka obuke.

Napomena: Polaznik donosi svoju obuću.

TACTICAL FIREARMS INSTRUCTOR-RIFLE
Kome je namenjen kurs: Kurs je namenjen „Private military contractor“-ima, aktivnim ili bivšim pripadnicima policije, vojske, specijalnih jedinica, službi bezbednosti, privatnih službi obezbeđenja, civilnom sektoru. Po završetku kursa polaznik postaje profesionalac koji može dalje da radi kako na svom usavršavanju tako i na prenošenju svojih znanja drugima, te stiče prvi nivo instruktorskog zvanja.

Potrebno prethodno znanje: Potreban prethodno završen SFTG TACTICAL RIFLE kurs ili ekvivalentan kod druge kompanije

Metoda obuke: SFTG

 Potrebna oprema: Sve obezbeđuje SFTG (Opasač, oružje, municija, zaštita za oči i uši, štitnici za kolena i laktove) 

 

Oružje: AK 47, M4/AR 15

Municija: 7,62×39 i 5,56×45-2000 komada

Trajanje kursa: 10 dana

Maksimalan broj polaznika: 4

Cena: 4300 evra

U cenu uračunato: Oružje, municija, kompletna oprema (holster, opasač, zaštita za oči, uši, kolena i laktove) ,sertifikat za učesnike, reklamna majica i kapa. Takođe je uračunat smeštaj i hrana (tri obroka) za vreme trajanja kursa , transport od aerodroma do hotela, od hotela do strelišta i nazad. Polaznik kursa samo kupuje povratnu avionsku kartu a svi ostali troškovi su uračunati u cenu.

Način plaćanja: 100% avansno placanje, odmah po prijavi za kurs, minimum 30 dana pre početka obuke.

Napomena: Polaznik donosi svoju obuću.

TACTICAL FIREARMS INSTRUCTOR-SHOTGUN
Kome je namenjen kurs: Kurs je namenjen „Private military contractor“-ima, aktivnim ili bivšim pripadnicima policije, vojske, specijalnih jedinica, službi bezbednosti, privatnih službi obezbeđenja, civilnom sektoru. Po završetku kursa polaznik postaje profesionalac koji može dalje da radi kako na svom usavršavanju tako i na prenošenju svojih znanja drugima, te stiče prvi nivo instruktorskog zvanja.

Potrebno prethodno znanje: Potreban prethodno završen SFTG TACTICAL SHOTGUN kurs ili ekvivalentan kod druge kompanije

Metoda obuke: SFTG

 Potrebna oprema: Sve obezbeđuje SFTG (Opasač, oružje, municija, zaštita za oči i uši, štitnici za kolena i laktove) 

 

Oružje:Benelli nova, benelli supernova comfortech, benelli M3, Benelli M4

Municija: cal.12-2500 komada (trap 2300, slug 100, buckshot 100)  

Trajanje kursa: 10 dana

Maksimalan broj polaznika: 4

Cena: 4300 evra

U cenu uračunato: Oružje, municija, kompletna oprema (holster, opasač, zaštita za oči, uši, kolena i laktove) ,sertifikat za učesnike, reklamna majica i kapa. Takođe je uračunat smeštaj i hrana (tri obroka) za vreme trajanja kursa , transport od aerodroma do hotela, od hotela do strelišta i nazad. Polaznik kursa samo kupuje povratnu avionsku kartu a svi ostali troškovi su uračunati u cenu.

Način plaćanja: 100% avansno placanje, odmah po prijavi za kurs, minimum 30 dana pre početka obuke.

Napomena: Polaznik donosi svoju obuću.

TACTICAL FIREARMS INSTRUCTOR-MASTER
Kome je namenjen kurs: Kurs je namenjen aktivnim ili bivšim pripadnicima policije, vojske, službi bezbednosti, specijalnih jedinica, privatnih službi obezbeđenja, civilnom sektoru. Najnapredniji je od svih instruktorskih  kurseva, polaznik kursa stice ekspertsko znanje o naoružanju , pucanju, taktici, te je polaznik po završetku kursa u potpunosti osbosobljen da radi kao profesionalni TACTICAL/PRACTICAL FIREARMS INSTRUKTOR.

Potrebno prethodno znanje: Potreban prethodno završen SFTG TACTICAL PISTOL+TACTICAL RIFLE+TACTICAL SHOTGUN kurs ili ekvivalentan kod druge kompanije

Metoda obuke: SFTG

Potrebna oprema: Sve obezbeđuje SFTG (Opasače, oružje, municija, zaštita za oči i uši, štitnici za kolena i laktove)

Oružje: Glock 17, Glock 19, CZ 75, AK 47, M4/AR 15, benelli super nova, benelli M3, M4, saiga 12

Municija: 9mm-3500 komada, 7,62×39 i 5,56×45-2500 komada, cal.12-2500komada (trap 2300, slug 100, buckshot 100)

Trajanje kursa: 30 dana (10 dana pistol+10 dana rifle+10 dana shotgun)

Maksimalan broj polaznika: 4

Cena: 11900 evra

U cenu uračunato: Oružje, municija, kompletna oprema (holster, opasač, zaštita za oči, uši, kolena i laktove) ,sertifikat za učesnike, reklamna majica i kapa. Takođe je uračunat smeštaj i hrana (tri obroka) za vreme trajanja kursa , transport od aerodroma do hotela, od hotela do strelišta i nazad. Polaznik kursa samo kupuje povratnu avionsku kartu a svi ostali troškovi su uračunati u cenu.

Način plaćanja: 100% avansno plaćanje, odmah po prijavi za kurs, minimum 30 dana pre početka obuke.

Napomena: Polaznik donosi svoju obuću.